18
18
20
05

Mới nhất | Top vote
Top thí sinh
Lê Công Thành
27 tuổi | Hà Nội | Bình chọn Lê Công Thành soạn tin MRSN 1 gửi 8501
Là một người nhiều đam mê trong nghệ thuật. Muốn được thử thách và vượt qua mọi rào cản thử thách để tìm cho mình một vị trí trong nghệ thuật và xã hội.