18
18
20
05

Mới nhất | Top vote
Top thí sinh
Dương Văn Minh
24 tuổi | Hà Nội | Bình chọn Dương Văn Minh soạn tin MRSN 10 gửi 8501
Ước mơ của tôi là những khúc ca cho cuộc đời :)