18
18
20
05

Mới nhất | Top vote
Top thí sinh
Lưu Khánh Ngọc
27 tuổi | Hà Nội | Bình chọn cho Lưu Khánh Ngọc soạn tin MSSN 5 gửi 8501
Mình là người trầm tính nhưng rất thân thiện và dễ gần