18
18
20
05

Mới nhất | Top vote
Top thí sinh
Vi Lưu Xuân Nam
26 tuổi | Bắc Giang | Bình chọn Vi Lưu Xuân Nam soạn tin MRSN 9 gửi 8501
Tính tình hòa đồng, vui vẻ. Thích ca hát, giao lưu học hỏi.