18
18
20
05

Mới nhất | Top vote
Top thí sinh
Nguyễn Thị Hạnh Thư
27 tuổi | Hà Nội | Bình chọn cho Nguyễn Thị Hạnh Thư soạn tin MSSN 15 gửi 8501
Một Bảo bình girl nguyên chất...vs cái chất điên bẩm sinh,vui buồn bất chợt...bt thì ngoan hiền vô đối,1 khi đã nổi loạn r thì hãy coi chừng,bạn sẽ phải bất ngờ đấy ;)