18
18
20
05

Mới nhất | Top vote
Top thí sinh
Nguyễn Thành Trung

134
3
SMS
131
Online


Nguyễn Thành Trung
28 tuổi | Hà Nội | Bình chọn Nguyễn Thành Trung soạn tin MRSN 42 gửi 8501
Nhẹ nhàng, ưa nhìn, hòa đồng, yêu thích nghệ thuật